Protectia datelor

1. Informare privind prelucrarea datelor personale

In aceasta sectiune va informam despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si despre drepturile dumneavoastra conform Regulamentului (UE) 679/2016 - Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR), a Legii 190/2018 de punere in aplicare a prevederilor GDPR si a oricaror alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor revine entitatilor juridice din cadrul Porsche Finance Group Romania, in calitate de operatori de date cu caracter personal, respectiv: Porsche Leasing Romania IFN SA, Porsche Versicherungs AG Salzburg Sucursala Romania si Porsche Broker de Asigurare S.R.L., in functie de produsele sau serviciile pe care doriti sau decideti sa le contractati cu noi.

Ce date cu caracter personal prelucram?

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare definite mai jos, prelucram atat datele cu caracter personal furnizate direct de catre client in momentul transmiterii solicitarii acestuia cat si alte date personale, care ne-au fost furnizate  in mod  voluntar de catre client sau pe care le detinem deja in cadrul unei relatii de afaceri existente. Prelucram, de asemenea, date obtinute de la terti (cum ar fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor informatii specializate), precum si date pe care le generam singuri pe baza prelucrarii acestora. Aceste date pot fi incadrate de principiu in urmatoarele categorii:

In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare rezultate dintr-o solicitare a clientului, pe langa datele sale personale, datele personale pe care le prelucram pot apartine si urmatoarelor categorii de persoane vizate: mandatari si/ sau reprezentanti legali sau conventionali ai clientului, persoane de contact ale clientului, imputerniciti sau utilizatori ai clientului, codebitori, garanti, vanzatori ai autovehiculelor achizitionate prin finantare (in cazul in care achizitia se face direct de la o persoana fizica), beneficiari reali sau membrii familiilor clientilor, beneficiari ai politelor de asigurare ale clientului, beneficiari ai operatiunilor de plati ale clientului, platitori in conturile clientilor, etc. Datele personale ale acestora sunt preluate din documentatia de initiere si/ sau executare a relatiei contractuale cu clientul, Porsche Finance Group neavand posibilitatea practica de a asigura o informare directa a acestor persoane privind prelucrarea datelor lor personale. In acest caz, desi Porsche Finance Group nu va putea informa aceste persoane, datele cu caracter personal vor fi pastrate confidentiale sub temeiul secretului profesional si ramane in responsabilitatea clientului de a informa respectivele persoane vizate cu privire la furnizarea datelor acestora catre Porsche Finance Group si scopurile prelucrarii datelor lor personale, in relatia cu el.

Va rugam sa nu ne puneti la dispozitie in cadrul documentelor transmise categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenenta sindicala, date privind opiniile dumneavoastra politice sau convingerile religioase, date cu privire la starea de sanatate etc.

1. De ce prelucram datele dumneavoastra atunci cand ne deveniti client si ce temeiuri juridice avem?

Pentru executarea unui contract sau pentru realizarea demersurilor precontractuale

Cum ar fi, de exemplu: emiterea unei oferte, procesarea unei solicitari de finantare, finantarea autovehiculelor in cadrul unor contracte de leasing sau de credit, prestarea de servicii de asigurare, efectuarea formalitatilor de transfer a dreptului de proprietate asupra autovehiculului.

In acest caz, prelucrarea are la baza executarea contractului la care dumneavoastra sunteti parte si /sau demersurile necesare in vederea incheierii contractului respectiv, la cererea dumneavoastra.

In situatia efectuarii formalitatilor de transfer a dreptului de proprietate asupra autovehiculului, conform prevederilor legale in Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării in conformitate cu dispozitiile art 101 Cod fiscal, potrivit carora este necesara inscrierea datelor de identificare ale persoanei vizate cumparator in Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, Porsche Leasing va prelucra si transfera datele dumneavoastra catre organele fiscale locale pentru efectuarea inregistrarilor necesare. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este interesul legitim al Porsche Leasing de a efectua formalitatile de inmatriculare/radiere a autovehiculului ce face obiectul vanzarii.

Pentru indeplinirea obligatiilor legale

Avem obligatia legala de a prelucra si stoca datele dumneavoastra conform cerintelor de cunoastere a clientelei prin aplicarea tuturor masurilor de identificare si verificare a identitatii clientului, si a imputernicitilor /mandatarilor (daca este cazul), cat si in vederea identificarii beneficiarului real si a calitatii acestora de persoana expusa public, precum si de pastrare a documentatiei specifice de cunoastere a clientelei conform legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. De asemenea, aceste obligatii legale presupun luarea unor masuri de verificare si actualizare a datelor de identificare la intervale regulate, cand vom solicita confirmarea datelor dvs. de identificare si verificarea documentelor de identificare.

In acest sens, efectuam inclusiv o prelucrare automata a anumitor Date Personale, prin crearea unui profil de risc in acest sens. Scorul obtinut ca urmare a activitatii de profilare este unul din elementele avute in considerare in fundamentarea deciziei de intrare in relatie contractuala cu dumneavoastra si a stabilirii categoriei de masuri de cunoasterea clientelei aplicabile, fara a fi insa un criteriu exclusiv de respingere a solicitarii dumneavoastra. In acest scop, vom folosi atat informatii obtinute direct de la dumneavoastra, cat si informatii obtinute independent din surse terte (cum ar fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor informatii specializate – verificarea datelor clientului si ale beneficiarului real in aplicatia on-line ce contine baze de date cu teroristi, persoane suspecte de finantare a terorismului, de spalarea banilor, evaziune fiscala, persoane expuse public si entitati cu risc ridicat, baze de date actualizate permanent ale ONU, OFAC, FATF si UE). Temeiul juridic al acestor operatiuni de prelucrare este interesul nostru legitim, in vederea indeplinirii obligatiilor legale de aplicare a masurilor de cunoastere a clientelei si prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, precum si in vederea protejarii reputatiei si a pastrarii increderii tuturor participantilor implicati in serviciile oferite de PFG.

In acelasi timp, tot pentru indeplinirea obligatiilor noastre legale de documentare si pastrare, datele dumneavoastra sunt prelucrate si:

Pentru evaluarea bonitatii dumneavoastra

Pentru analiza cererii dumneavoastra de finantare, cat si pentru emiterea ofertei de prima pentru polita de asigurare, necesare in vederea acordarii produselor si/ sau serviciilor solicitate de dumneavoastra, va prelucram datele personale inclusiv prin activitati de creare de profiluri. In acest sens, efectuam o prelucrare automata a anumitor date personale ale dumneavoastra, prin crearea unui profil de risc, necesar, dupa caz, in scopul evaluarii capacitatii dumneavoastra financiare si a comportamentului de plata in situatia unei solicitari de finantare prin leasing sau credit, respectiv a istoricului rutier si a comportamentului in trafic, in cazul solicitarii unei polite de asigurare. Scorul obtinut ca urmare a activitatii de creare de profiluri este unul dintre elementele luate in considerare in fundamentarea deciziei noastre de acordare a serviciilor, fara a constitui insa un criteriu exclusiv de respingere a cererii dumneavoastra.

In acest caz, prelucrarea are la baza interesul nostru legitim de a minimiza riscul de credit prin finantarea unor clienti solvabili, in vederea indeplinirii obligatiilor legale de evaluare a capacitatii de rambursare si indeplinire a cerintelor prudentiale (in cazul contractelor de leasing sau de credit) sau de a acoperi in mod prudent potentialele riscuri generate de istoricul rutier al clientilor (in cazul contractelor de asigurare).

Pentru evaluarea capacitatii dumneavoastra de rambursare, Porsche Leasing va folosi atat informatii obtinute direct de la dumneavoastra, cat si informatii obtinute independent din surse terte (cum ar fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor informatii specializate), cum ar fi interogarea directa a informatiilor de natura fiscala privind veniturile realizate in evidentele ANAF, in scopul initierii sau derularii relatiilor contractuale in acord cu cerintele prudentiale aplicabile institutiei de credit si a fluidizarii procesului operational de creditare, ca urmare a simplificarii documentatiei solicitate aplicantului, in baza consimtamantului dumneavoastra, in cazul in care acest consimtamant a fost acordat.

Inainte de incheierea contractului de finantare, cat si pe parcursul derularii acestuia, Porsche Leasing va avea in vedere indeplinirea obligatiilor legale ce ii revin privind evaluarea capacitatii de rambursare a debitorilor si indeplinirea cerintelor prudentiale privind diminuarea riscului de credit, prin consultarea bazei de date a Centralei Riscului de Credit (CRC) in baza consimtamantului dumneavoastra, in situatia in care acest consimtamant a fost acordat.

De asemenea, pentru indeplinirea obligatiei legale ce ii revine in ceea ce priveste evaluarea capacitatii dumneavoastra de rambursare a creditului, inainte de incheierea contractului de credit si pe parcursul derularii acestuia, Porsche Leasing prelucreaza datele dumneavoastra prin transmiterea si consultarea Datelor Personale si a altor informatii catre Biroul de Credit S.A..

Temeiul juridic al acestei prelucrari este interesului legitim al Porsche Leasing si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatoririi excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar - bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii.

Pentru detalii privind categoriile de date cu caracter personal prelucrate in sistemul Biroului de Credit puteti consulta pagina web a Biroului de Credit ( www.birouldecredit.ro), sectiunile Intrebari frecvente si/ sau Cadru legal / Informare privind prelucrarea datelor la Biroul de Credit.

In scopuri de raportare catre grupul din care facem parte (”Grupul”)

In baza interesului nostru legitim de a respecta cerintele de raportare si de aprobare a finantarilor impuse de Grup, prelucram datele dumneavoastra pentru intocmirea si furnizarea de rapoarte catre Grupul din care facem parte, in Romania si in Austria, in scopuri: administrative, de consolidare a raportarilor contabile, de gestionare a expunerilor si de monitoirzare a riscurilor la nivel de Grup, precum si pentru aprobarea anumitor facilitati de finantare conform matricei de competente, daca este necesar conform politicilor noastre interne.

In vederea indeplinirii intereselor noastre legitime

Daca este necesar, prelucram datele dumneavoastra personale in vederea colectarii debitelor, recuperarii creantelor si executarii silite a sumelor datorate si in vederea exercitarii sau apararii oricaror drepturi si interese legale ale companiilor Porsche Finance Group, precum si in scopul prevenirii si combaterii fraudei. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este interesul nostru legitim de a ne valorifica drepturile pe care le avem rezultate din relatiile contractuale cu clientii nostri, precum și de a avea implementat un mecanism eficient pentru identificarea și prevenirea eventualelor fraude comise de Client.

De asemenea, prelucram datele dumneavoastra personale si pentru imbunatatirea produselor si serviciilor furnizate si pentru adaptarea continua a acestora la nevoile clientelei sau la cerintele de reglementare, prin optimizarea fluxurilor si a reglementarilor interne, analiza statistica si segmentarea clientilor, proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor IT. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este interesul nostru legitim in contextul desfasurarii obiectului de activitate.

In scopuri de marketing

Daca doriti sa participati la programele noastre de loializare pentru clientii activi, la diverse concursuri si tombole, la studii de satisfactie privind serviciile contractate, sa primiti pe e-mail buletine informative (de tip newsletter) sau diverse materiale promotionale prin posta, avem nevoie de consimtamantul dumneavoastra expres pentru a va putea prelucra datele cu acest scop.

In cazul in care ni l-ati acordat, sunteti indreptatit sa va retrageti acest consimtamantul oricand, pentru una sau pentru toate operatiunile de prelucrare prezentate de mai sus, fara a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisa, astfel:

In anumite cazuri concrete, cu stricta respectare a drepturilor si libertatilor persoanelor, si doar in situatia in care nu v-ati opus in mod expres unei prelucrari cu acest scop, va putem transmite comunicari comerciale si in temeiul interesului nostru legitim de a promova produse si servicii similare celor pe care le detineti deja la noi sau pentru evaluarea calitatii serviciilor oferite de tertii imputerniciti ce actioneaza in relatia cu dumneavoastra, in numele si pe seama noastra.

De asemenea, in cazul furnizarii serviciilor la distanta, inregistram comunicarile prin canale digitale (ex. fax, email, formulare transmise prin intermediul website-urilor noastre) si apelurile si convorbirile telefonice realizate prin intermediul Call Center-ului PFG, in scopul eficientizarii si imbunatatirii serviciilor acordate, precum si al executarii in conditii optime a contractelor, respectiv al realizarii tranzactiilor telefonice si online. Temeiul juridc pentru aceste operatiuni de prelucrare este consimtamantul dumneavoastra.

Caror destinatari sau categorii de destinatari transmitem datele dumneavoastra?

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare enumerate, datele dumneavoastra sunt transmise urmatorilor destinatari

Daca este cazul, datele dumneavoastra pot fi transmise si catre urmatorii destinatari/ categorii de destinatari, pentru indeplinirea obligatiilor noastre legale, pentru realizarea intereselor legitime privind recuperarea creantelor sau exercitarea si apararea drepturilor si intereselor noastre, sau daca avem consimtamantul dumneavoastra, dupa cum urmeaza:

Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si legislatiei aplicabile, cum ar fi: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Banca Nationala a Romaniei (BNR), Autoritatea Nationala de Integritate (ANI), instante judecatoresti, notari publici, executori judecatoresti, organe de cercetare penala.

Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizării datelor personale – transmitem către terțele părți doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

In general, in cadrul activitatilor de prelucrare detaliate mai sus, Datele personale sunt transferate catre entitati din Uniunea Europeana. Totusi, in situatia in care activitatea de prelucrare necesita transferul datelor catre un tert sau organizatie internationala din afara UE, aplicam garantii adecvate conform cerintelor art. 44-49 din GDPR.

Pe ce perioada stocam datele dumneavoastra?

Pastram datele dumneavoastra doar pe durata si in masura in care este necesar pentru realizarea scopurilor mentionate mai sus sau daca exista o obligatie legala in acest sens. Pentru scopurile de prelucrare bazate pe consimtamantul dumneavoastra, datele vor fi prelucrate si pastrate pana la data retragerii consimtamantului.

In cazul in care ati depus o cerere de finantare pentru incheierea unui contract de leasing sau o cerere de credit, dar din diverse motive contractul solicitat nu s-a incheiat, datele dumneavoastra vor fi sterse din bazele noastre de date dupa o perioada de 30 de zile de la data inregistrarii rezolutiei finale privind cererea respectiva; totusi, conform cerintelor ANAF, pentru aceste cazuri, documentul Acordul privind interogarea si prelucrarea informatiilor in bazele de date ANAF se va arhiva pentru o perioada de minim 1 (unu) an de la data semnarii.

Daca am incheiat un contract cu dumneavoastra (de leasing, de credit, de asigurare, de cont curent si/ sau produse atasate etc.), atunci vom respecta obligatiile legale de pastrare a datelor si documentatiei relevante, dupa cum urmeaza:

In cazul datelor prelucrate in Sistemul Biroului de Credit, Datele Personale sunt stocate si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizării, cu exceptia situatiei in care ati renuntat la cererea de credit sau nu vi s-a acordat creditul, caz in care Datele Personale sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioadă de 6 luni.

Drepturile dumneavoastra

Aveti urmatoarele drepturi in legatura cu protectia datelor dumneavoastra:

Pentru a da curs solicitarilor de mai sus, vom putea cere informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea dumneavoastra. Dupa identificarea dumneavoastra, va vom furniza un raspuns la solicitarea transmisa in vederea exercitarii drepturilor de mai sus, in termen de cel mult o luna de la data primirii cererii.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteti trimite o cerere scrisa (i) prin e-mail la adresa: protectiadatelor.pfg@porsche.ro, sau (ii) prin posta/curier la urmatoarea adresa: Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche, cod postal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul companiilor Porsche Finance Group, la receptie, la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche, cod postal 077190, Voluntari.

In privinta exercitarii drepturilor de mai sus in relatia cu Biroul de Credit, va puteti exercita aceste drepturi astfel: (i) dreptul de acces la date, printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit, sau prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau prin contactarea directa a Participantului Porsche Leasing (in calitate de creditor sau potential creditor), prin modalitatile mentionate mai sus. Aveti, de asemenea, dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, a unei copii a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre Porsche Leasing in analiza cererii de finanțare; (ii) dreptul de rectificare a datelor, dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea datelor, dreptul de a va opune prelucrarii pot fi exercitate prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau prin contactarea directa a Participantului Porsche Leasing (in calitate de creditor sau potential creditor), prin modalitățile menționate mai sus.

De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Nu in ultimul rand, pentru orice intrebari privind informatiile cuprinse in prezenta Informare, va puteti adresa Responsabilului cu Protectia Datelor desemnat de noi, la adresa de e-mail: protectiadatelor.pfg@porsche.ro.

Pentru informatii referitoare la prelucrarea datelor în Sistemul Biroului de Credit, va puteti adresa la adresa de e-mail: rpd@birouldecredit.ro.

2. Protectia datelor pe pagina noastra web

Protejarea intereselor dumneavoastra private in timpul utilizarii paginii noastre web reprezinta pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, va informam, in continuare, in detaliu, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul acestui mijloc de interactiune. Responsabile pentru protectia datelor cu privire la aceasta pagina web sunt Porsche Leasing Romania IFN S.A., in calitate de detinator al paginii, impreuna cu companiile Porsche Finance Group Romania (Porsche Leasing Romania IFN SA, Porsche Versicherungs AG Salzburg Sucursala Romania si Porsche Broker de Asigurare S.R.L.) in calitate de beneficiari utilizatori, in baza acordurilor incheiate cu detinatorul pentru utilizarea solutiei web in nume propriu. Atunci cand prelucram date cu caracter personal, respectam cu strictete prevederile legale in vigoare privind protectia datelor. Ne rezervam dreptul de a utiliza date personale, care fac obiectul drepturilor persoanelor vizate, cat si date anonimizate, in limitele premise de legislatia in vigoare, dupa cum este detaliat mai jos.

Prezenta informare privind protectia datelor se aplica doar pentru pagina web www.mobifinance.ro, insa nu si pentru pagini controlate sau operate de terti. Va rugam sa verificati politicile si informarile privind protectia datelor aferente paginilor web controlate sau operate de catre terti (ex. paginile web ale Partenerilor nostri publicati pe pagina web sau alte website-uri independente) deoarece acestea nu se afla sub controlul nostru si nu ne asumam raspunderea pentru continutul si pentru masurile lor privind protectia datelor.

Securitatea datelor

Pentru protectia datelor dumneavoastra pe pagina noastra web, am luat masuri tehnice si organizatorice pentru a le proteja in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate in mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii actuale. In caz de incalcare a securitatii datelor dumneavoastra, va vom notifica in masura in care incalcarea de securitate se dovedeste a expune drepturile si libertatile dumneavoastra la un nivel ridicat de risc.

In situatia in care detineti o parola care sa va permita accesul in aplicatiile noastre, sunteti responsabil pentru pastrarea securitatii si confidentialitatii acestei parole.

Utilizarea de catre minori

A se avea in vedere faptul ca toate instrumentele de prelucrare date pot fi utilizate exclusiv de catre personae cu varsta de peste 18 ani. Utilizarea sistemelor si instrumentelor de prelucrare date personale de catre utilizatori sub aceasta varsta este interzisa fara consimtamantul parintelui sau tutorelui legal. In cazul in care astfel de prelucrare de date au loc, vom opri accesul si prelucrarea lor imediat ce luam la cunostinta de o astfel de situatie.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele furnizate de dumneavoastra

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor. In cazul in care corespondati cu noi sau completati un formular cu date personale prin intermediul paginii noastre web, va rugam sa aveti in vedere faptul ca datele mentionate de dumneavoastra in formularul respectiv vor fi prelucrate exclusiv in scopurile pentru care au fost transmise, respectiv in scopul procesarii unei solicitari de contact, pentru incheierea si executarea unui contract, respectiv pentru efectuarea demersurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastra.

In cazul in care, la utilizarea unui serviciu oferit, vi se solicita introducerea datelor dumneavoastra personale, este exclusa corelarea datelor dumneavoastra personale cu datele din protocolul de accesari, prin intermediul adresei IP (colectata oricum in forma anonimizata), in scopul realizarii unui profil de utilizator cu date personale.

Datele colectate de noi

Daca vizitati pagina noastra web, datele sunt inregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informatii privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastra web, consultati Politica noastra privind utilizarea Cookie-urilor.

Parteneri

Porsche Leasing Romania IFN SA, Porsche Versicherungs AG Salzburg Sucursala Romania si Porsche Broker de Asigurare S.R.L., in calitate de detinator al paginii web (primul), respectiv operatori in raport cu procesele desfasurate prin intermediul paginii web (fiecare), nu administreaza aceasta pagina web, precum si toate prelucrarile datelor cu caracter personal aferente, in regim propriu, ci beneficiaza de sprijin de la parteneri specializati din domeniul IT, care administreaza si dezvolta pagina web si asigura colectarea, stocarea si transmiterea datelor colectate prin intemediul acesteia, exclusiv pe baza instructiunilor ferme primite de la noi.

De asemenea, solicitarile dumneavoastra transmise prin intermediul paginii web sunt directionate automat catre partenerii nostrii pentru servicii de Call Center si/ sau pentru servicii de intermediere/ distributie de produse de finantare (reteaua de parteneri Mobifinance), in vederea contactarii dumneavoastra si a efectuarii demersurilor necesare in vederea solutionarii acestora, in numele nostru si pe baza instructiunilor ferme primite de la noi.

Partenerii nostri sunt atent selectati si asigura, prin masuri tehnice si organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastra conform prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor si asigurarea respectarii drepturilor dumneavoastra. Partenerilor le este interzis sa utilizeze datele cu caracter personal la care au acces in baza imputernicirilor primite de la noi pentru scopuri proprii sau comerciale sau sa le transmita tertilor.

In ce cazuri va putem colecta datele prin pagina noastra web?

Contact

Indiferent ca sunteti sau nu clientul nostru, ne puteti contacta sau ne puteti adresa o solicitare generala prin introducerea datelor dumneavoastra de contact in formularul Contact. Vom prelucra datele dumneavoastra in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens. Datele indicate in formular sunt transmise astfel furnizorului de servicii de Call Center pentru a va contacta in scopurile mentionate mai sus.

Va rugam sa nu ne puneti la dispozitie, in cadrul documentelor transmise sau incarcate, categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenenta sindicala sau date cu privire la starea de sanatate.

Solicita Alta finantare

Indiferent ca sunteti sau nu clientul nostru, ne puteti contacta sau ne puteti adresa o solicitare de oferta de leasing financiar sau credit auto prin pagina noastra web, prin introducerea datelor dumneavoastra de contact in formularul Solicita Alta finantare. Vom prelucra datele dumneavoastra in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens. Datele indicate in formular sunt transmise astfel dealer-ului nostru partener MOBIFINANCE selectat de dumneavoastra, in vederea contactarii pentru initierea demersurilor necesare in vederea emiterii unei oferte.

Solicita credit persoana fizica

Indiferent ca sunteti sau nu clientul nostru, va puteti configura creditul auto optim pentru dumneavoastra (calculator rata credit si selectarea ofertei de finantare),

Continuand cu pasii urmatori, puteti verifica in ce masura va incadrati pentru obtinerea finantarii dorite, direct prin pagina noastra web, prin introducerea catorva date (personale si date financiare) in pasul 2 al sectiunii Solicita credit. Porsche Leasing va prelucra datele dumneavoastra in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra de furnizare a unei rezolutii rapide de pre-aprobare financiara. In acest sens, Porsche Leasing efectueaza inclusiv o prelucrare automata a datelor furnizate de dumneavoastra, in scopul evaluarii capacitatii financiare de rambursare a creditului, prin crearea unui profil de risc, rezolutia pre-aprobarii fiind rezultatul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata.

In cazul in care nu sunteti de acord cu modul de prelucrare a datelor dumneavoastra in cadrul procesului de pre-aprobare rapida a finantarii, nu vom putea da curs solicitarii dumneavoastra.

Indiferent de rezolutia rapida obtinuta, puteti continua cu solicitarea creditului prin pagina noastra web. Porsche Leasing va prelucra datele dumneavoastra furnizate in formularul de pre-aprobare a finantarii pentru a solutiona solicitarea dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens.

Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, in special principiul minimizarii datelor personale – transmitem catre tertele parti doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

In cazul in care nu sunteti de acord cu modul de prelucrare si de transfer a datelor dumneavoastra in cadrul procesului de solicitare finantare, nu vom putea da curs solicitarii dumneavoastra.

Solicita leasing financiar persoana juridica

Indiferent ca sunteti sau nu clientul nostru, va puteti configura leasingul financiar optim pentru dumneavoastra (calculator rata leasing si selectarea ofertei de finantare), prin completarea, de catre dumneavoastra, a datelor masinii (direct in pagina noastra web in formularul Solicita leasing).

Continuand cu pasii urmatori, puteti obtine pre-aprobarea finantarii online, direct prin pagina noastra web, prin introducerea datelor dumneavoastra (de contact, patrimoniale si financiare) in pasul 2 al sectiunii Leasing Financiar Persoana Juridica. Porsche Leasing va prelucra datele dumneavoastra exclusiv in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra de furnizare a rezolutiei pre-aprobarii financiare. In acest sens, Porsche Leasing efectueaza inclusiv o prelucrare automata a datelor furnizate de dumneavoastra, in scopul evaluarii capacitatii financiare de rambursare a leasing-ului financiar, prin crearea unui profil de risc, rezolutia pre-aprobarii fiind rezultatul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata.

In cazul in care nu sunteti de acord cu modul de prelucrare a datelor dumneavoastra in cadrul procesului de pre-aprobare a finantarii, nu vom putea da curs solicitarii dumneavoastra.

In cazul in care rezolutia pre-aprobarii finantarii este una pozitiva, puteti continua cu solicitarea finantarii prin pagina noastra web. Porsche Leasing va prelucra datele dumneavoastra furnizate in formularul de pre-aprobare a finantarii pentru a solutiona solicitarea dumneavoastra de finantare, pentru efectuarea analizei financiare si acordarea rezolutiei finale si pentru a va contacta in acest sens

Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, in special principiul minimizarii datelor personale – transmitem catre tertele parti doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

In cazul in care nu sunteti de acord cu modul de prelucrare si de transfer a datelor dumneavoastra in cadrul procesului de solicitare finantare, nu vom putea da curs solicitarii dumneavoastra.

Solicita asigurare CASCO

Indiferent ca sunteti sau nu clientul nostru, va puteti configura oferta de asigurare Casco (calculator prima de asigurare)

Continuand cu pasii urmatori, ne puteti adresa o solicitare de oferta de asigurare Casco prin pagina noastra web, prin introducerea datelor dumneavoastra de contact in formularul Solicita asigurare. Porsche Versicherungs AG Salzburg Sucursala Romania si Porsche Broker de Asigurare SRL vor prelucra datele dumneavoastra in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens.

In cazul in care nu sunteti de acord cu modul de prelucrare a datelor dumneavoastra in cadrul procesului de solicitare oferta de asigurare, nu vom putea da curs solicitarii dumneavoastra.

Ca parte a prelucrarilor de date personale descrise anterior, sunt utilizate instrumente Google despre care va oferim in continuare informatii, in sensul articolelor 12 (1) si 13 (1) litera (f) din GDPR.

Validarea adresei de catre Google

Este modalitatea prin care sunt completate automat anumite campuri ce contin date personale. Pentru aceasta prelucrare a datelor personale, ele sunt transmise catre Google Ireland ( Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, DO4E5W5, Irlanda). Daca nu doriti ca datele personale sa fie transmise furnizorului de servicii IT Google, puteti sa contactati direct Porsche Leasing Romania IFN SA utilizand formularul nostru de contact. Atunci cand utilizati validarea adresei de catre Google, sunt prelucrate urmatoarele date personale: adresa IP, cookie-urile Google deja instalate, interactiunile anterioare cu browserul, numarul de miscari ale mouse-ului si apasari ale tastelor si timpul petrecut pe site-urile web

Cat timp stocam datele dumneavoastra pe pagina noastra web?

Nu vom stoca datele dumneavoastra pe pagina noastra web.

Drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale

In calitate de persoana vizata conform prevederilor GDPR, drepturile privind protecta datelor personale descrise la sectiunea Drepturile dumneavoastra de mai sus se aplica integral, inclusiv pentru datele personale colectate si procesate prin intermediul paginilor web.

Operatorul de date si Responsabilul cu Protectia Datelor

Operatorul de date

Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche

077190, Voluntari, Ilfov

protectiadatelor.pfg@porsche.ro

Versiune 06/ aprilie 2024